RSI klachten & symptomen

Soorten RSI klachten en hoe RSI klachten te herkennen

Klachten met betrekking tot RSI hebben verschillende oorzaken en verschillende uitwerkingen. Bekende termen zijn de tennisarm, golfarm en muisarm. Al deze klachten komen voort uit een repetitieve belasting van de spieren of gewrichten zoals de pols, de elleboog en de schouder. RSI staat voor Repetitive Strain Injury en is een verzamelterm voor verschillende soorten klachten.

De moderne mens zit steeds vaker en steeds langer. Met name voor het werk, maar ook… Continue reading

Wat is RSI en te voorkomen

Hoe voorkom je RSI (repetitive strain injury)?

Een gastbijdrage van Tjarwin Bijl, oefentherapeut Cesar en coördinator chronisch pijn revalidatie bij Fysio Donders.

Ergonomische werkplek

Wat is RSI?

Klachten aan het bewegingsapparaat ten gevolge van repeterend werk, komen nog steeds veel voor in Nederland. WRULD (Work Related Upper Limb Disorders), beter bekend als RSI of KANS, is de verzamelnaam voor klachten die zijn ontstaan in de bovenste extremiteit als gevolg van eenzijdige belasting tijdens het werk. Vooral het werken met toetsenbord en muis,… Continue reading

Ergonomisch werken? Bekijk deze ergonomie tips

Wat is ergonomisch verantwoord werken?

Ergonomisch werken kan vele vormen aannemen. Uiteindelijk is het doel van ergonomisch werken om het lichaam zo min mogelijk te belasten: dit geldt voor alle werkzaamheden. Wat is ergonomisch werken precies? In de bouw is het bijvoorbeeld belangrijk om op de juiste manier te tillen of zo min mogelijk aan hard geluid blootgesteld te worden; op kantoor moet de computerwerkplek goed ingericht zijn omdat te weinig beweging een aanslag op het lichaam vormt; en wie… Continue reading

ZZP’ers en preventie

Steeds meer zzp’ers

Sinds de crisis in 2008 is het aantal zzp’ers flink gestegen. Deze stijging heeft meerdere oorzaken: veel mensen kwamen niet meer aan een (vaste) baan en zijn dus voor zichzelf begonnen; anderen werden bij hun werkgever ontslagen en opnieuw ingehuurd (de zogenaamde ‘valse’ zzp’er). De wet maakt echter geen onderscheid tussen de omstandigheden waaronder iemand zzp’er is. Een zelfstandige is ook zelf verantwoordelijk voor zijn/haar verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is meteen waar preventie om de… Continue reading

Wijzigingen in de Arbowet

Nieuws omtrent de arbowet 2017

Vanaf 1 juli 2017 gaat er één en ander veranderen in de arbowet. Er komt meer aandacht voor preventie, waarbij de bedrijfsarts werkgevers nadrukkelijker gaat ondersteunen. Werkgevers krijgen meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werkenden het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via een arbeidsomstandigheden- spreekuur. Daarnaast krijgt de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken.

Wat is de arbowet?

De arbowet (arbeidsomstandighedenwet) biedt een… Continue reading

Wat is ergonomie eigenlijk?

Wat is ergonomie?

Al een aantal jaar is ergonomisch werken een populaire term in Nederland. Hierbij wordt vooral gedacht aan het inrichten van een bureauwerkplek, maar ergonomie is in essentie een veel breder begrip. Het woord is van Griekse oorsprong: ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet).

De definitie van ergonomie

Strikt genomen is ergonomie ‘de wetenschap die zich richt op het afstemmen van hulpmiddelen en omstandigheden op de eigenschappen van de mens waardoor mensen optimaal kunnen functioneren’. Dit hoeven dus niet… Continue reading