Archief

Categorieën

Wijzigingen in de Arbowet

Nieuws omtrent de arbowet 2017

Vanaf 1 juli 2017 gaat er één en ander veranderen in de arbowet. Er komt meer aandacht voor preventie, waarbij de bedrijfsarts werkgevers nadrukkelijker gaat ondersteunen. Werkgevers krijgen meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werkenden het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via een arbeidsomstandigheden- spreekuur. Daarnaast krijgt de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken.

Wat is de arbowet?

De arbowet (arbeidsomstandighedenwet) biedt een… Continue reading

Wat is ergonomie eigenlijk?

Wat is ergonomie?

Al een aantal jaar is ergonomisch werken een populaire term in Nederland. Hierbij wordt vooral gedacht aan het inrichten van een bureauwerkplek, maar ergonomie is in essentie een veel breder begrip. Het woord is van Griekse oorsprong: ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet).

De definitie van ergonomie

Strikt genomen is ergonomie ‘de wetenschap die zich richt op het afstemmen van hulpmiddelen en omstandigheden op de eigenschappen van de mens waardoor mensen optimaal kunnen functioneren’. Dit hoeven dus niet… Continue reading